Novozavjetni grčki I

Upis u ciklus predavanja (2022.-2023.)

UPISI ZAVŠENI

Postupak upisa:
Polaznik upisuje tečaj putem obrasca prijave.

Ostvarena naobrazba:
Po završetku tečaja, polaznik prima Potvrdu iz tečaja novozavjetnog grčkog I koju službeno izdaje Biblijski institut.

Cijena:
Cijena 300,00 kn

Prijava:
Molimo sve zainteresirane da se prijave do 30. rujna 2022. 

Novi zavjet izvorno je pisan u prvom stoljeću grčkim koine jezikom. Zvali su ga koine dialektos (κοινὴ διάλεκτος), što znači „zajednički dijalekt“. Govorio se po cijelom Rimskom Carstvu (čitavo mediteransko područje). Bio je to jezik za svakodnevnu komunikaciju čija je popularnost pridonijela snažnom širenju kršćanstva u prvih nekoliko stoljeća. Bio je to najrašireniji međunarodni jezik. Vrlo je sličan suvremenom grčkom jeziku, a gramatika je vrlo slična gramatici hrvatskog jezika.

O programu

Opis tečaja:

 • Početno proučavanje grčkog jezika Novog zavjeta, gdje se uči čitanje i pisanje te osnovni vokabular i gramatika, s ciljem osposobljavanja polaznika za prepoznavanje riječi na izvornom jeziku.
 • Program se sastoji od predavanja i vježbi na satu te samostalnog rada polaznika.

Ishodi učenja:

 • Polaznik će steći osnovne vještine čitanja, pisanja i analize riječi novozavjetnog grčkog teksta kroz svladavanje abecede, pisanja, gramatike, vokabulara, karakteristika jezika i korištenja pomagala.

Lekcija 1:

 • Uvod u jezik
 • Alfabet i jezične osnove

Lekcija 2:

 • Uvod u glagole
 • Prezent indikativ aktiv
 • Glagol “biti”

Lekcija 3:

 • Uvod u imenice
 • Član
 • Imenice: druga deklinacija

Lekcija 4:

 • Imenice: prva deklinacija

Lekcija 5:

 • Pridjevi: prva i druga deklinacija

Lekcija 6:

 • Prijedlozi

Lekcija 7:

 • Osobne zamjenice

Lekcja 8:

 • Pokazne zamjenice

Lekcija 9:

 • Prezent indikativ medij/pasiv
 • Deponentni glagoli